OC-45, Marrëveshja për sjelljen etike të subjekteve të Njeriut

përmbledhje: OC-45 7 prill Faqja 1 nga 2 faqe. MARRËVESHJA New Jersey Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore SENIOR hulumtimit etikës program www.nj.gov/health/hrep~~HEAD=poss PËR sjelljes etike të SUBJEKTEVE TË NJERIUT Kjo Marrëveshje RESEARCH (për punonjësit federale) rregullon aktivitetet kërkimore subjektet e njeriut të angazhuar në nën kujdesin e reja Departamenti Jersey i Shëndetësisë dhe Shërbimeve lartë ("Departamenti"). Në pajtim me Sigurimin Federalwide të Departamentit (FWA-4020) me të Departamentit amerikan të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore...

Rrjeti Disk Shkarko: PDF-version     DOCX-version