Kompletimi ciklin e kontabilitetit

përmbledhje: © 2009 Ronald R. Tidd përfundimit të kontabilizimit Cycle Kapitulli 4 preview Plani 1. Fjalëkryq # 4 2. Kapitulli 4 Objektivat 1. Zgjeroni kuptimin e parimit akrual të kontabilitetit 2. kuptoni mbylljen shënimet 3. Mëso se si të përgatisin ekuilibrin pas-mbylljes gjyq 4. Mëso se si për të klasifikuar të bilancit të llogarive 5. Futja raportet financiare 1 © 2009 Ronald R. Tidd përfundimit të ciklit të Kontabilitetit Kapitulli 3 Rishikimi • Çështjet 1. të cilin kontabiliteti periudhë janë të ardhurat dhe shpenzimet të caktuar (të njohur)? 2. Ho...

Rrjeti Disk Shkarko: PDF-version     DOCX-version